Wykonujemy projekty:

- Prywatnych ogrodów przydomowych:

  •  Ogrody rodzinne
  •  Ogrody nowoczesne
  •  Ogrody naturalistyczne
  •  Ogrody użytkowe
  • Rabaty ozdobne/ Kąciki wypoczynkowe / Kąciki dla dzieci

- Zieleni przy firmach oraz instytucjach

- Terenów zieleni miejskiej

Pomożemy Państwu w doborze stylistyki ogrodu, biorąc pod uwagę Państwa zainteresowania, tryb życia, sposób spędzania wolnego czasu oraz zamiłowanie do prac ogrodowych.

Na terenie powiatu jaworskiego i okolic spotkanie wprowadzające oraz wycena projektu BEZPŁATNIE

Jak powstaje u nas projekt?

ETAP I

Spotkanie wprowadzające – zapoznanie się z Państwa indywidualnymi oczekiwaniami i sugestiami dotyczącymi przestrzeni ogrodowej. Ustalenie wytycznych do projektu, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz wstępna wycena inwestycji.

Prosimy o przygotowanie kserokopii mapy geodezyjnej do celów projektowych.

ETAP II

*W ogrodzie istniejącym - ewentualnie dodatkowa szczegółowa inwentaryzacja terenu, stworzenie planu sytuacyjnego oraz inwentaryzacja roślin.

Przedstawienie projektu koncepcyjnego Państwa ogrodu składającego się z:

- rzutów oraz wizualizacji

- wykazu roślin

- zestawienia kosztów związanych z realizacją projektu

Na tym spotkaniu ustalamy ewentualne zmiany dotyczące koncepcji lub akceptujemy projekt.

ETAP III

Sporządzenie oraz przekazanie w Państwa ręce szczegółowego projektu wykonawczego. 

W celu przyśpieszenia kontaktu prosimy o uzupełnienie informacji, dzięki której będziemy mogli dokonać orientacyjnej wyceny.